menu bar

Contract de licență pentru Navitel Navigator

Stimate client!

 

Vă rugăm să citiți următorul Contract de licență pentru utilizator final (Ofertă publică)

 

CONTRACT DE LICENȚĂ ÎNCHEIAT CU UTILIZATORUL SISTEMULUI DE NAVIGAȚIE „NAVITEL NAVIGATOR”

 

Prezentul Contract este un acord obligatoriu din punct de vedere juridic încheiat între Dvs. (în calitate de persoană fizică sau persoană juridică), numit în cele ce urmează „Utilizator” și Societatea pe acțiuni închisă „Center of Navigation Technologies” (numită în cele ce urmează „NAVITEL”) cu privire la utilizarea produsului software pentru sistemul de navigație „Navitel Navigator” (numit în cele ce urmează „Produs software”). Produsul software include software-ul pentru Programul Cartografic de Navigație „Navitel Navigator” (numit în cele ce urmează „Sistem de navigație”), o hartă digitală (numită în cele ce urmează „Produs digital”) și materialele aferente, în format tipărit sau electronic. Produsul digital poate fi achiziționat: (i) împreună cu Sistemul de navigație, ca parte integrală a Produsului software sau (ii) ca unitate separată, pentru a rula împreună cu Produsul software achiziționat anterior.

 

Prezentul Contract acoperă, de asemenea, actualizarea, suplimentările, componentele suplimentare și componentele Produsului software care asigură funcționarea acestuia. NAVITEL este proprietarul tuturor drepturilor asupra Produsului software, în următoarele condiții: drepturile exclusive de autor asupra bazelor cartografice și/sau asupra elementelor acestora, separat, sunt deținute de proprietarii acestora conform semnalizării privind protecția drepturilor de autor, aplicată pe fiecare copie a Produsului software. Pentru lista completă a titularilor drepturilor, vă rugăm să consultați Articolul DREPT DE AUTOR.

 

NAVITEL deține dreptul exclusiv de distribuție a Produsului software.

Produsul software, per ansamblu și toate elementele acestuia, separat (inclusiv, dar fără a se limita la materialele cartografice, bazele de date, imaginile grafice, înregistrările video, audio, textele și programele suplimentare) fac obiectul dreptului de autor și sunt protejate de legile din Rusia și cele internaționale. Dvs. vă exprimați acordul în legătură cu termenii și condițiile prezentului Contract de licență cu privire la instalarea, copierea, descărcarea, exercitarea accesului sau folosirea în alt mod a Produsului software. Prezentul Contract de licență pentru utilizator final intră în vigoare imediat după ce veți confirma că sunteți de acord cu acesta. Prezentul Contract de licență pentru utilizator final va fi valabil pe întreaga perioadă de funcționare a Produsului software. În cazul în care nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii prezentului Contract, nu instalați și nu folosiți Produsul software.

 

CONTRACT DE LICENȚĂ PENTRU UTILIZATOR FINAL (OFERTĂ PUBLICĂ)

 

Produsul software (inclusiv materialele tipărite) vă este transferat în conformitate cu termenii și condițiile Contractului ȘI NU VĂ ESTE VÂNDUT.

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. NAVITEL vă acordă o licență ne-exclusivă simplă, adică dreptul de a folosi Produsul software doar de maniera și conform termenilor indicați mai jos (numită în cele ce urmează „Licență”).

1.2. Toți termenii prevăzuți mai jos se referă la Produsul software per ansamblu, precum și la toate elementele acestuia, separat.

 

2. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

2.1. Drepturile de proprietate intelectuală asupra Produsului software (inclusiv, dar fără a se limita la drepturile asupra oricăror baze de date, imagini grafice, fotografii, înregistrări video, audio și programele suplimentare, precum și alte obiecte de proprietate intelectuală conținute de Produsul software), materialele aferente în format tipărit sau electronic și orice copii ale Produsului software sunt deținute de NAVITEL și de partenerii săi. Toate drepturile de proprietate și drepturile de autor asupra bazelor de date și altui tip de conținut la care furnizează acces Produsul software sunt deținute de titularii drepturilor de proprietate și de autor asupra acestor baze de date și conținuturi și sunt protejate de legile și alte acte normative în vigoare în Federația Rusă, precum și de prevederile legilor internaționale, implementate în domeniul proprietății intelectuale. Prezentul Contract nu vă conferă niciun fel de acces la conținutul Produsului software.

2.2. O licență ne-exclusivă simplă de utilizare a Produsului software în scopuri ne-comerciale private este acordată Utilizatorului prin metodele indicate mai jos, cu condiția respectării termenilor prevăzuți în cele ce urmează.

2.3. NAVITEL nu acordă niciun fel de drepturi, în afara celor prevăzute în mod expres în prezentul Contract.

 

3. TERMENI DE UTILIZARE

3.1. Produsul software poate fi vândut ca o componentă a unui computer sau împreună cu un computer și pre-instalat pe acesta. În cazul în care Utilizatorul primește Produsul software ca o componentă a unui computer sau împreună cu un computer, Produsul software este licențiat ca produs integrat unic legat de un computer și poate fi folosit doar împreună cu computerul, constituind pachetul acestuia sau fiind livrat în pachet cu acesta.

Utilizatorul poate transfera în orice moment altei persoane drepturile care i-au fost conferite prin prezentul Contract, dar numai în cazul vânzării și transferului simultan irecuperabil al computerului, cu condiția să nu rămână la Utilizator nicio componentă sau copie a Produsului software și dacă destinatarul Produsului software se angajează să respecte termenii și condițiile prezentului Contract.

3.2. Produsul software poate fi vândut fără a fi pre-instalat pe un computer și fără a fi inclus într-un pachet cu un computer. În cazul în care Utilizatorul primește Produsul software separat de computer, Utilizatorul are dreptul de a transfera drepturile care i-au fost conferite prin prezentul Contract, componentele și copii ale Produsului software, către altă persoană, cu condiția ca Utilizatorul să nu păstreze niciun fel de componente sau copii ale Produsului software și dacă destinatarul Produsului software se angajează să respecte termenii și condițiile prezentului Contract.

3.3. Sfera de aplicabilitate a licenței. Prezentul Contract acordă Utilizatorului dreptul de a reproduce Produsul software sub forma unui cod obiect prin înregistrarea acestuia în memoria RAM a computerului în scopul executării directe a instrucțiunilor Produsului software cu procesorul central al computerului. Utilizatorul nu are dreptul să folosească sau să stocheze Produsul software pe mai mult de un computer (instalat sau neinstalat).

3.4. Utilizarea Produsului digital conținut de Produsul software este permisă doar împreună cu utilizarea Sistemului de navigație furnizat în cadrul Produsului software. Produsul digital achiziționat ca unitate separată poate rula doar în cadrul unui singur Produs software (adică „executat la comandă” pentru o singură și unică cheie de Licență pentru Produsul software).

Sub prezentul Acord, licența este un cod unic, care confirmă dreptul Utilizatorului de a utiliza Software-ul și/sau produsul, precum și de a primi actualizări în termenii reprezentați de contractul de cumpărare a licenței și de acest Acord. Cheia de licență este folosită pentru a identifica dreptul acordat Utilizatorului în sistemul automatizat al companiei NAVITEL, precum și de către asistență.

3.5. Utilizatorul are dreptul să solicite consultanță din partea serviciului de asistență tehnică al NAVITEL, pentru restaurarea copiei pierdute sau avariate a Produsului software. Utilizatorul este obligat prin prezentul Contract să prezinte dovezi cu privire la utilizarea în mod legal de către acesta a copiei Produsului software.

3.6. Livrare pe două tipuri de medii de date. În cazul în care Produsul software este livrat pe două sau mai multe tipuri de medii de date, Utilizatorul are dreptul să utilizeze un singur pachet, care este cel mai convenabil pentru el. Se consideră că toate mediile de date conținute într-o copie a Produsului software conțin aceeași copie a Produsului software și pot fi folosite de Utilizator pe un singur computer.

3.7. Utilizatorul are dreptul să realizeze 1 (o) singură copie a Produsului software, care va fi folosită exclusiv ca rezervă.

3.8. Utilizatorul este obligat să nu întreprindă, pe cont propriu și să nu permită altor persoane fizice sau juridice să întreprindă următoarele:

- să folosească Produsul software în scopul obținerii unui profit direct;

- să ofere în leasing, să închirieze sau să acorde utilizarea temporară a Produsului software;

- să folosească Produsul software pentru furnizarea de servicii pe bază de rețea, inclusiv, dar fără a se limita la difuzare pe site-urile de Internet, în scopuri comerciale sau ne-comerciale;

- să creeze condiții favorabile de utilizare a Produsului software de persoane care nu au drepturi personale de folosire a software-ului respectiv (inclusiv cele care lucrează în aceeași rețea sau într-un sistem de utilizatori multipli cu Dvs.), pentru transferul licenței aferente Produsului software;

- să pună la dispoziție (să publice) orice fragmente sau elemente ale Produsului software, inclusiv, dar fără a se limita la oferirea posibilității de copiere a acestuia, pentru terți;

- să încerce să evite restricțiile tehnice din cadrul Produsului software;

- să acceseze direct datele Produsului digital, să exploreze structura și formatul de stocare al Produsului digital, să restructureze stocarea Produsului digital, să modifice datele incluse în Produsul software, să modifice (convertească) și să adapteze Produsul software, să dezasambleze, să decompileze (convertirea codului obiect în text original) programul, bazele de date și alte componente ale Produsului software;

- să efectueze modificări asupra codului obiect al programului sau al bazei de date, cu excepția celor efectuate cu mijloacele incluse în pachetul Produsului software și descrise în materialele aferente;

- să transfere drepturile de utilizare a Produsului software către terți, cu excepția cazurilor descrise la clauzele 3.1. și 3.2 din prezentul Contract, asigurând conformitatea cu cerințele prevăzute în clauzele menționate mai sus;

- să acționeze în legătură cu Produsul software cu încălcarea legilor și a altor acte normative existente în Federația Rusă, precum și a legilor internaționale aplicabile în domeniul protecției legale a produselor software și bazelor de date.

- să folosească Produsul digital cu orice programe software, în locul Sistemului de navigație.

3.9. În cazul comiterii oricărora dintre actele prevăzute la clauza 3.8. de către Utilizator, „NAVITEL” își rezervă dreptul de a rezilia unilateral prezentul Contract de licență pentru utilizator final, în orice moment, fără nicio notificare sau avertisment.

3.10. Utilizatorul va fi unicul răspunzător pentru și va suporta toate riscurile legate de utilizarea Produsului software.

3.11. Activarea Cheii de licență a Produsului software este un mecanism legitim care confirmă utilizarea corectă a Produsului software de către Utilizator.

3.12. Dezactivarea cheii de Licență pentru o copie a Produsului software este permisă o singură dată (indiferent de motiv). Nu este posibilă dezactivarea cheii de Licență pentru o copie a Produsului digital achiziționat ca unitate separată. Reactivarea cheii de Licență este permisă doar pe un dispozitiv de același model, cu același sistem de operare oficial. Pentru informații suplimentare cu privire la dezactivarea/reactivarea cheii de Licență, vizitați site-ul web oficial „NAVITEL” la https://navitel.cz

3.13. VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI că „NAVITEL” furnizează asistență tehnică doar pentru versiunea oficială a Produsului software și Actualizările acestuia lansate de „NAVITEL” în termen de 1 (un) an de la achiziție.

Folosirea unor versiuni ale Sistemelor de navigație, ale Produselor digitale și ale Actualizărilor acestuia dezvoltate/modificate de comunități diferite și/sau de persoane fizice poate face Produsul software inoperabil integral sau elementele acestuia, separat și poate avaria Echipamentul, fiind necesare reparații. Utilizatorul folosește astfel de dezvoltări pe propriul risc și pe propria responsabilitate.

 

4. ACTUALIZARE

4.1. Pentru folosirea software-ului care, conform NAVITEL, se încadrează la categoria de actualizare, trebuie să existe o licență pentru Produsul software care este inclus în oferta de actualizare a NAVITEL. Actualizarea înlocuiește integral sau parțial sau extinde Produsul software care reprezintă dovada dreptului dvs. de a primi Actualizarea. În momentul instalării Actualizării pe computer, aveți dreptul să folosiți Actualizarea doar în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract sau în conformitate cu termenii contractului de licență care însoțește Actualizarea.

4.2. După instalarea actualizării, nu puteți utiliza versiunea inițială a Produsului software a cărui actualizare a fost implementată, cu excepția cazurilor în care face parte din actualizarea de software.

4.3. NAVITEL, precum și furnizorii și partenerii săi nu au niciun fel de responsabilități exprese sau implicite cu privire la crearea sau distribuirea Actualizării pentru Produsul software sau pentru oricare dintre componentele acestuia, inclusiv Produsul digital.

4.4. NAVITEL își rezervă dreptul de a anunța actualizări ale Produsului software, ale componentelor acestuia, cu plată sau fără plată.

 

5. SOFTWARE „INTERZIS REVÂNZĂRII”

5.1. În cazul în care Produsul software poartă inscripția „Interzis revânzării” sau „IRV”, indiferent de alți termeni și condiții ale prezentului Contract, prezenta Licență permite utilizarea Produsului software respectiv exclusiv în scopul demonstrării, extragerii și evaluării Produsului software; orice vânzare sau transfer oneros a(l) Produsului software este interzis(ă).

 

6. CONSIMȚĂMÂNT CU PRIVIRE LA FOLOSIREA DATELOR

6.1. Prin activarea Produsului software, Utilizatorul este de acord că NAVITEL poate colecta și folosi orice informații tehnice culese în cadrul serviciilor de asistență furnizate Utilizatorului, în legătură cu Produsul software. NAVITEL poate folosi aceste informații în vederea îmbunătățirii produselor sale, în scopuri de marketing și în alte scopuri publicitare. NAVITEL nu va divulga datele cu caracter personal ale Utilizatorului.

 

7. ANULAREA CONTRACTULUI DE LICENȚĂ

7.1. Fără a aduce atingere drepturilor sale, NAVITEL poate rezilia prezentul Contract în cazul neîndeplinirii termenilor și condițiilor acestuia.

7.2. În cazul anulării Contractului, aveți obligația să distrugeți toate copiile Produsului software pe care le dețineți (inclusiv orice componente ale Produsului software de pe orice medii, actualizări, prezentul Contract și alte materiale aferente).

 

8. RESPONSABILITATE

8.1. Utilizarea, distribuirea și reproducerea (copierea) Produsului software și a oricăror elemente ale acestuia cu încălcarea termenilor și condițiilor prezentului Contract și cu încălcarea oricăror drepturi exclusive ale titularului drepturilor se pedepsește prin lege.

8.1.1. Legea care guvernează prezentul Contract va fi legea din Federația Rusă.

8.2. În cazul în care Utilizatorul încalcă prezentul Contract, Utilizatorul pierde dreptul de a folosi Produsul software, precum și garanția limitată prevăzută la Clauza 9 de mai jos.

 

9. GARANȚIE LIMITATĂ

9.1. NAVITEL asigură operabilitatea programelor conținute în Produsul software în baza termenilor și condițiilor prevăzute în documentația livrată împreună cu Produsul software.

9.2. În rest, Produsul software este livrat „ca atare”. NAVITEL nu are nicio responsabilitate în legătură cu faptul că Produsul software nu răspunde așteptărilor și viziunilor Utilizatorului, nu corespunde produselor analoge și/sau standardelor care nu sunt descrise în specificații și în documentația aferentă, nu conține erori sau cu consecințele directe sau indirecte ale utilizării Produsului software, inclusiv consecințele posibilelor erori sau greșeli de tipar din pachetul Produsului software.

9.2.1. VĂ RUGĂM SĂ FIȚI ATENȚI în legătură cu faptul că perioada de operare a Produsului digital (care face parte din Produsul software) poate fi limitată. Informațiile cu privire la Produsul digital care face parte din Produsul software, precum și cu privire la perioada de operare a acestuia, sunt puse la dispoziția Dvs. imediat după activarea Produsului software.

9.2.2. NAVITEL garantează funcționarea Produsului software în conformitate cu descrierea prevăzută în Ghidul de utilizare și în prezentul Contract.

9.2.3. NAVITEL nu garantează funcționarea Produsului software cu încălcarea condițiilor descrise în Ghidul de utilizare sau în cazul încălcării termenilor prezentului Contract de licență.

9.3. NAVITEL nu garantează funcționarea simultană a Produsului software cu produsele software și hardware ale terților și ale altor organizații sau cu dispozitivul Utilizatorului, în cazul achiziționării de către Utilizator în alt mod decât ca produs integrat cu un software, în special cu produsele hardware ulterioare versiunii respective a Produsului software. Utilizatorul este de acord cu termenii prezentului Contract și admite că, în cazul incompatibilității versiunii de hardware/dispozitiv cu versiunea de Produs software, Utilizatorul nu va ridica pretenții împotriva „NAVITEL”.

 

10. RESTITUIREA PRODUSULUI SOFTWARE

10.1. Prin acceptarea termenilor prezentului Contract și activarea Cheii de licență a Produsului software, sunteți de acord și cu „Condițiile de rambursare a Produsului software achiziționat”. Pentru informații suplimentare cu privire la rambursare, vă rugăm să vizitați site-ul web oficial NAVITEL la https://navitel.cz

 

DREPT DE AUTOR:

— «Навигационная картографическая программа» («Навител Навигатор»), Навигационная система «Навител Навигатор 3.2.5» (Navigationsystem «Navitel Navigator 3.2.5»), «Навигационная система «Навител Навигатор 5.0» (Navigationsystem «Navitel Navigator 5.0»), а также все последующие версии Навигационной системы — © АО «ЦНТ», 2007–2018, версии с «Навигационная система «Навител Навигатор 3.2» (Navigationsystem «Navitel Navigator 3.2») по «Навигационная система «Навител Навигатор 9.9» (Navigationsystem «Navitel Navigator 9.9») включительно

— © NAVITEL s.r.o., 2018

— © CENTRE OF NAVIGATION TECHNOLOGY

— ПогодаGismeteo. Данные о погоде предоставлены Gismeteo.ru. © НПЦ МэпМейкер, 1998–2012

— Zlib © Jean-loupGailly and Mark Adler. 1995–2005

— FreeType 2 © David Turner, Robert Wilhelm and Werner Lemberg, 1996–2002, 2006

— Libogg © Xiph.org Foundation, 2002

— Libspeex © Jean-Marc Valin/Xiph.org Foundation, 2002–2007

— Libpng © Glenn Randers-Pehrson, 1998–2004

— Ogles © The Android Open Source Project, 2005–2011

— Arian ANU © Ruben Hakobyan (Tarumyan), 1998–2011

— DirectXTex © MicrosoftCorporation, 2006–2013

— © Картографическая основа Роскартография

— © ФГУП «Уралаэрогеодезия»

— © ФГУП «ПО Инжгеодезия»

— © Росреестр

— © ФГУП «Северо-Кавказское АГП»

— © ООО «Отрок»

— © ФГУП «Южное АГП»

— © ФГУП «Красноярское АГП»

— © ООО «Гискарт»

— © ФГУП «Госцентр «Природа»

— © МУ «Городской информационный центр»

— © ФГУП «Верхневолжское АГП»

— © ФГУП «Балт АГП»

— © ООО «Карты Сибири»

— © КГЦ ФГУП «Уралаэрогеодезия»

— © ФГУП «Новгород АГП»

— © СГГА

— © МП города Омска «Омскархитектура»

— © ФГУП «Средневолжское АГП»

— © ООО «ГИС-Проект»

— © ФГУП «ЗапсибАГП»

— © ФГУП «ЦТМП Центрмаркшейдерия»

— © AND International Publishers NV

— © DATUM LLC

— © GEODATA

— © GDi GISDATA, www.gisdata.com

— © РУП «БелНИЦзем»

— © Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

— © ГУП «Национальное кадастровое агентство»

— © DataMapEuropeLtd.

— Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right

— Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right

— Contains National Statistics data © Crown copyright and database right

— © Business listings data © Infobel

— © MemNav Ltd., MemNav.com

— © КартографическаяосноваGuidejet ® MAPS

— © Basarsoft

— © GEODATA S.A.

— © REGIO

— © Latvian Geospatial Information Agency

— © Information hotline 1188

— © GEOVISION NC

— © Rock Maps Maps

— © PLANstudio s.r.o.

— © MAPA Slovakia Digital

— © Geodetic institute of Slovenia

— © Картографическая основа ГНПП «Картография» (© Картографічна основа ДНВП «Картогафія»)

— © carNAViCorporation, AllRightsReserved

— © Mapear - MapasEectronicosdelaRepublicaArgentina

— © Tiehallinto/Digiroad

— © JoseAlbertoNajeroCruz, poweredByBiciMapas®

— © Multispectral

— © TruEarth (R) imagery Copyright TerraMetrics, Inc.

— © (MAPMYINDIA) CE Info Systems (P) Ltd

— © Map of Colombia By Gisco, Todos los derechos reservados, 2018

— © 2018 DDG Technology JSC

— © Emapa sp. z o.o

— © Innovation Technology of Tajikistan L.L.C.

— © Carlos Calle (C) GuiaCalles

— © Powered by BiciMapas